Zrealizowane


Kapitał Ludzki  WUP Szczecin Europejski Fundusz Społeczny


POKL VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Rekrutacja do projektu została zakończona.

Stowarzyszenie „Aktywność Bez Barier” w Gryfinie na podstawie Umowy nr UDA.POKL.06.01.01-32-039/13-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie realizuje projekt „Aktywność po pięćdziesiątce” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby w wieku 50 – 60 kobiety / 64 mężczyźni – pełnosprawne i niepełnosprawne, nieaktywne zawodowo osoby , które posiadają miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego do udziału w projekcie.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

W załączeniu dokumenty zgłoszeniowe.

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze projektu:

Siedziba biura projektu – Stowarzyszenie „Aktywność bez Barier”, ul. Gronowa 25,

71-085 Szczecin oraz pod numerem telefonu 513055139.

Załączniki
regulamin
formularz rekrutacyjny
oświadczenie o zamieszkaniu
oświadczenie dane osobowe

Zapytanie ofertowe z dnia 19.11.2014r - organizacja szkoleń zawodowych.
zapytanie ofertowe nr 3
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr 3/UDA-POKL.06.01.01-32-039/13-00 z dnia 19 listopada 2014r zostało rozstrzygnięte w dniu 22 grudnia 2014 r.

Załącznik:
informacja o wyborze wykonawcy - szkolenia zawodowe 6.1
Kapitał Ludzki  WUP Szczecin Europejski Fundusz Społeczny


POKL VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy ,

Rekrutacja do projektu została zakończona.

Stowarzyszenie „Aktywność Bez Barier” w Gryfinie na podstawie Umowy nr UDA.POKL.07.04.00-32-004/13-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie realizuje projekt „Niepełnosprawni do pracy! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.

Zapraszamy wszystkie niepracujące chętne osoby niepełnosprawne z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w wieku aktywności zawodowej 18 - 60 kobiety / 64 mężczyźni , które posiadają miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego do udziału w projekcie.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

W załączeniu dokumenty zgłoszeniowe.

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze projektu:

Siedziba biura projektu – Stowarzyszenie „Aktywność bez Barier”, ul. Gronowa 25,

71-085 Szczecin oraz pod numerem telefonu 513055139.

Załączniki
regulamin
formularz rekrutacyjny
oświadczenie o zamieszkaniu
oświadczenie dane osobowe

Zapytanie ofertowe z dnia 19.11.2014r - organizacja szkoleń zawodowych.
zapytanie ofertowe nr 3
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr 3/UDA-POKL.07.04.00-32-004/12-00 z dnia 19 listopada 2014r zostało rozstrzygnięte w dniu 22 grudnia 2014 r.

Załącznik:
informacja o wyborze wykonawcy - szkolenia zawodowe 7.4
Kapitał Ludzki  WUP Szczecin Europejski Fundusz Społeczny


Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych
w integracji społeczno - zawodowej.

Rekrutacja do projektu została zakończona.
 
Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytetu VII:  Promocja integracji społecznej

Działania 7.2.: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałania 7.2.1.: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Giełda Pracy osób niepełnosprawnych

18 grudnia br. (czwartek) w godzinach 10:00 – 12:00 w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 86 odbędzie się spotkanie pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno – zawodowej”.

Spotkanie odbędzie się w formie giełdy pracy. Chętni pracodawcy będą mogli spotkać się i poznać swoich potencjonalnych pracowników.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres e-mail ania2_z@o2.pl
lub telefonicznie pod numerem tel. 513055137.

Załączniki
regulamin
opis projektu
formularz rekrutacyjny
oświadczenie o zamieszkaniu
oświadczenie dane osobowe

Zapytania ofertowe
załączniki. Kompleksowe usługi noclegowe, wyżywienie, wynajem sali szkoleniowej.

Zapytania ofertowe rozstrzygnięto 01-05-1012

Wybrano wykonawcę: PPH "OZI" Spółka Jawna, ul. Wł. Jagielły 9a, 70-260 Szczecin


 

Zapytania ofertowe Załączniki - kompleksowe usługi noclegowe, wyżywieniowe...

Zapytanie ofertowe nr 1/UDA-POKL.07.04.00-32-004/12-00 z dnia 21 stycznia 2014r zostało rozstrzygnięte
w dniu 14 lutego 2014 r.
Wybrano wykonawcę: PPH "OZI" Spółka Jawna, ul. Wł. Jagielły 9a, 70-260 Szczecin

Załączniki
Zapytanie ofertowe + załącznik nr 1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe - organizacja szkoleń zawodowych.
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
zapytanie ofertowe nr 2

Warunki udziału w postępowaniu.
Warunki udziału pdf
Oświadczenie -załącznik nr 2

 

Zapytania ofertowe Załączniki - kompleksowe usługi noclegowe, wyżywieniowe...

Zapytanie ofertowe nr 1/UDA-POKL.06.01.01-32-039/13-00 z dnia 21 stycznia 2014r zostało rozstrzygnięte
w dniu 28 lutego 2014 r.
Wybrano wykonawcę: PPH "OZI" Spółka Jawna, ul. Wł. Jagiełły 9a, 70-260 Szczecin

Załączniki
Zapytanie ofertowe + załącznik nr 1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe - organizacja szkoleń zawodowych.
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
zapytanie ofertowe nr 2

 

 

stowarzyszenie aktywność bez barier - www.bez-barier.org