Kontakt

Kapitał Ludzki  WUP Szczecin Europejski Fundusz Społeczny


KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHREKRUTACJA DO PROJEKTU - ARCHIWUM:


Informujemy, iż od 15 września 2017r. rozpoczynamy I turę naboru do projektu „Kompleksowe wsparcie szansą na zatrudnienie osób niepełnosprawnych". Wszystkie osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami (załącznik do regulaminu nr 1, 2, 3 i 4).

I tura naboru do projektu odbywać się będzie w okresie od 15.09.2017r do 31.10.2017r. Dokumenty zgłoszeniowe można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Jagiellońska 37/1, 70-365 Szczecin. W związku z tym, że rekrutacja Uczestników do Projektu odbywa się często w terenie prosimy osoby, które chcą osobiście złożyć dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu o wcześniejszy kontakt telefoniczny. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wysłania.

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określone zostały w "Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie".
Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na naszej stronie internetowej lub w Biurze Projektu.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu uzyskać można pod nr telefonu: 513-055-139 lub 513-055-137

DOKUMENTY DO POBRANIA:
regulamin
zał.1 kwestionariusz osobowy uczestnika
zał.2 ankieta wstępna
zał.3 oświadczenie o zam. na ter. zachodniopomorskiego
zał.4 oświadczenie o statusie uczestnika
zał.5 deklaracja uczestnictwa w projekcie
zał.6 oświadczenie uczestnika projektu
zał.7 umowa na wzór kontraktu socjalnego
stowarzyszenie aktywność bez barier - www.bez-barier.org