Kapitał Ludzki  WUP Szczecin Europejski Fundusz Społeczny


ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI


Projekt „ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI” realizowany jest przez Stowarzyszenie "Aktywność bez barier" z siedzibą w Mierzynie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 7.2, na podstawie umowy z dnia 11.12.2019r. nr UDA.RPZP.07.02.00-32-K018/19 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Zobacz więcej




Kapitał Ludzki  WUP Szczecin Europejski Fundusz Społeczny


TACY SAMI!


Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Tacy sami!” realizowany jest przez Stowarzyszenie "Aktywność bez barier"z siedzibą w Mierzynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy z dnia 30.10.2017r. nr RPZP.07.01.00-32-K602/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Zobacz więcej



Kapitał Ludzki  WUP Szczecin Europejski Fundusz Społeczny


KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH



Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Kompleksowe wsparcie szansą na zatrudnienie osób niepełnosprawnych” realizowany jest przez Stowarzyszenie "Aktywność bez barier" z siedzibą w Mierzynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy z dnia 21.06.2017r. nr UDA.RPZP.07.01.00-32-K505/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Zobacz więcej



stowarzyszenie aktywność bez barier - www.bez-barier.org