KOMUNIKAT

Z uwagi na wprowadzenie rozporządzenia rządowego o zakazie działania obiektów kultury oraz ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników, wszystkie zajęcia grupowe i spotkania indywidualne odbywające się w ramach projektu zostają zawieszone - Do odwołania ;

„ZACHODNIOPOMORSKIM CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI”.

Odwołane marcowe zajęcia odbędę się w późniejszych terminach, o których będziemy informować.

Kapitał Ludzki  WUP Szczecin Europejski Fundusz Społeczny


ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI


Projekt „ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM WSPARCIA I INTEGRACJI” realizowany jest przez Stowarzyszenie "Aktywność bez barier" z siedzibą w Mierzynie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 7.2, na podstawie umowy z dnia 11.12.2019r. nr UDA.RPZP.07.02.00-32-K018/19 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Zobacz więcej
Kapitał Ludzki  WUP Szczecin Europejski Fundusz Społeczny


TACY SAMI!


Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Tacy sami!” realizowany jest przez Stowarzyszenie "Aktywność bez barier"z siedzibą w Mierzynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy z dnia 30.10.2017r. nr RPZP.07.01.00-32-K602/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Zobacz więcejKapitał Ludzki  WUP Szczecin Europejski Fundusz Społeczny


KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHKrótka charakterystyka projektu

Projekt „Kompleksowe wsparcie szansą na zatrudnienie osób niepełnosprawnych” realizowany jest przez Stowarzyszenie "Aktywność bez barier" z siedzibą w Mierzynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy z dnia 21.06.2017r. nr UDA.RPZP.07.01.00-32-K505/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Zobacz więcejstowarzyszenie aktywność bez barier - www.bez-barier.org